Sosyal İlişkilerin Temelleri

2021-03-22T21:54:58+03:00

Bowlby`nin 1969 yılındaki Attachment and Loss adlı kitabı anne bebek arasındaki bağlanma ilişkisinin çocuğun sosyalleşmesindeki öneminin anlaşılması açısından büyük önem taşır.Bowlby`ye göre: ­.Sosyal ilişkilerin temeli bebek ve anne arasındaki bağlanmadır:Bebekte […]