Borderline(sınır) Kişilik Bozukluğu Belirtileri

2021-03-22T22:19:16+03:00

DSM-IV’de Borderline (Sınırda) Kişilik Bozukluğu Belirtileri: Borderline kişilik bozukluğunun temel özelliği erken erişkinlik döneminde başlayan kişiler arası ilişkilerde, kendilik imajında ve duygulanımında dengesizlik, ve belirgin dürtüselliktir. Aşağıdakilerden beşinin (ya da […]

Borderline(sınır) Kişilik Bozukluğu Belirtileri2021-03-22T22:19:16+03:00

Borderline(Sınır) Kişilik Bozukluğu

2021-03-22T22:19:57+03:00

Borderline Kişilik Örgütsüzlüğü Klinik deneyim ve uygulamalar Kernberg ‘in “borderline kişilik örgütlenmesi” kavramını tümüyle onaylamayı güçleştirmektedir.Bu hastaların sağaltımıyla uzun yıllar uğraştıktan sonra Celal Odağ, borderline hastalarda örgütlenme yerine “ geniş […]

Borderline(Sınır) Kişilik Bozukluğu2021-03-22T22:19:57+03:00
Go to Top