Bağlanma Stillerinin Anksiyete Bozukluklarıyla İlişkisi

2021-03-22T21:56:58+03:00

  Ainsworth,Bowlby`nin kuramını temel olarak bağlanma ile ilgili deneysel bir çalışmada yapılandırmış ve buna göre bebeklerin üç tip bağlanma örüntüsü ortaya koyduğunu ileri sürmüştür: .Güvensiz kaçınıcı[A tipi] [% 20] .Güvenli […]