Bireyin kendi olmak için kendisiyle çalışmasına yardımcı olan terapilerdir. Terapist değil danışan daha çok aktiftir. Psikodinamik terapi modelleri, Freuddan başlayarak birçok değişim ve gelişim göstermiştir. Bireyin sorunlarını yaşamının sadece bir kesitinde değil geçmişle bütünleştirerek, geçmişin  bugünde ki  etki ve izleriyle birleştirerek ele alan bir modeldir. İnsanı geniş şekilde tanımlama, ruhsal gelişim evrelerini ve bu evrelerde meydana gelebilen zararlı etkileri, yanlışlıkları ortaya koyarak bunlara yönelik tedavi edici bir program ortaya koyar. Psikodinamik modeller arasında insanın ruhsal model anlayışları aynı, fakat tedavi teknikleri açısından yaklaşımları farklıdır. Bilişsel ve davranışçı modelle açıklayamadığımız ya da tedavi edemediğimiz vakalara dinamik formülasyonla yaklaştığımızda çözümlendiğini görüyoruz. Psikodinamik yaklaşım bireyi duygusu, düşüncesi, davranışı, ailesi, kültürel ve sosyal yapısıyla birlikte ele alırken geçmişi bu sistemin içinde hep vareder.
Hastanın savunma mekanizmalarının belirlenmesi ve ego kapasitelerinin de  geliştirilmesi amacına yönelen terapi türüdür. sadece hastalık belirtilerine yönelik değildir. Bu yaklaşımlar içinde psikanalitik yöntem tedavi tekniğinin pratik güçlükleri nedeniyle uygulaması tüm dünyada azdır.Çünkü çok uzun zaman gerekir hatta yıllarca süren bir tedavi şeklidir. Diğer psikodinamik yöntemler tüm dünyada artık  daha çok tercih edilen yöntemlerdir.