Çift terapisi, ruh sağlığı alanında yerini yeni bulmuş sayılır. Geleceği öngörerek bir araraya gelen evli çiftler için daha çok uygulama alanı bulur.  Ele alınan, bireysel sorunlardan çok  ilişkidir. Konu ilişkide olsa her seansın çift olarak devam etmesi gerektiği anlamı da taşımaz. bazen bireyler tek tek alınır.

Evlilik ve aile, toplumlar için her zaman önemli yapıtaşları olmuştur. özellikle sanayi gelişiminden önce evliliklerin sürekliliğinde   töre ve kurallar, bireysel memnuniyet ve evlilik beklentilerinden daha belirleyici olmuştu.  Evlilik memnuniyetinin düşük olması eşlerin birbirlerinden beklentilerinin de düşük olmasıyla dengelenirdi. böylelikle aile sürekliliği sağlanırdı. Günümüzde beklentilerin kadın ve erkek için de kapasitelerini aşması durumunda evlilik stresi ve hayal kırıklıkları kaçınılmaz dır.  Toplumun beklentileri de bu beklentilere eklendiğinde çiftleri aşan bir durum gelişir. Ayrıca farklılıklar benzerliklerden fazlalaştıkça ki, zamanla öyle görünür. Boşanma oranlarındaki artış ta beklenir olur.

Çözülemeyen sorunlarda iletişim kurmayı sağlamak, çözülebilir sorunları da ele alarak çatışmalar yönetilebilir.