Son yüzyıl içinde pek çok psikoterapi ekolü gelişmiştir. Hep bir üst model gibi düşünülerek insanın daha önce açıklanamayan bir yönüne, iç dinamiklerine veya düşünce ve davranışlarına yönelik bir açıklama ve yaklaşımla geliştirilen her ekol insanı kendi sistemi içinde açıklamaya ve tedavi etmeye yönelmiştir.Bu yaklaşım  insanı bir yönüyle  izah ederken, bütün olarak izahta yetersiz kalmaktadır. Son yıllarda psikoterapi teknikleri de bu nedenden daha bütüncül yaklaşıma yönelmektedir.Tek bir teori üzerinden  çalışmak bazen anlaşılamaz pek çok alan bıraktığı gibi, hastaya yararlılığı da sınırlar. Hastanın durumuna, ihtiyacına göre bir ya da birden fazla tedavi ve yaklaşım tarzını benimsemek, katı bir tarzda tek model yaklaşımdan daha faydalı olmaktadır. Örneğin, ısrarla davranışçı yaklaşım uygulanan bir hastanın, benzeri belirtilerle hastalığının tekrarlaması  bir başka terapi şekline ihtiyaç olduğunu gösterebilir.