davranış katmanında oluşan sorunlar daha kolay çözümlenebilen, anlaşılabilen ve tedavi edilebilen durumlardır. Onun altındaki katman bilişsel katmandır. Bilişsel terapi de önemli ekollerden biridir. Özellikle hastanın belirtilerini yok etme yeni işlevsel şemalarla bunlara bağlı duygu, düşünce davranış stratejileri geliştirmede etkindir.  temelde şikayetin kişilik sorunları olduğu gerçeği birey tarafından çoğu kez farkedilmez  . Dolayısıyla depresyon, kaygı, endişe, takıntılar, panik atak v.b nedeniyle yaşanan güçlükler dile getirirlir. Bu hastalar bu noktaya nasıl geldikleri, nasıl katkıları olduğu, nasıl değiştirebileceklerine dair çok az fikre sahiptirler.