1972 yılında İstanbul’da doğmuştur. Liseyi İzmir’de Kemalpaşa lisesinde tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesine 1990 yılında girmiş ve 1996 yılında mezun olmuştur.Bir yıl İzmir Atakent Tıp Merkezinde pratisyen hekim olarak çalışmıştır. 1999-2004 yıllarında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD ‘da asistanlığını tamamlamış. 2004 yılında uzmanlığını almıştır. Bitirme tezi olarak major depresyonda ilaç tedavisi ile ışıktedavisi ve uykuyoksunluğu tedavilerinin karşılaştırması üzerine yaptığı çalışmayı vermiştir.

Kaplan&Sadock Klinik Psikiyatri (2004) kitabının çevirisine katılmıştır. (Prof Dr Ercan Abay editörlüğünde).

Onkoloji hastalarında depresyon ve anksiyete bozukluğu tarama çalışmasına katılmıştır. Gazi psikiyatri günleri için paylaşılmış psikotik bozukluk üzerine poster sunumu hazırlamıştır. 2002 Trakya Üniversitesi öğrenci kongresinde aşkın nörobiyolojisi konulu paneli sunmuştur.

2007’ de uygulamalı hipnoz eğitimi ardından 2007-2009 yılları arasında yine Psikoterapi Enstitüsünde “Bütüncül Psikoterapi,, eğitimi almıştır. 2009 yılında Masterson Enstitüsünden dinamik yönelimli psikoterapi süpervizyonu almıştır.Türk Psikiyatri Derneği ve Türk Uyku Araştırma Derneği üyesidir.

  • Şizofrenide psikososyal beceri eğitimi,
  • Evlilik terapileri,
  • Alkol ve madde bağımlılığında davranışçı tedavi,
  • Psikodrama,
  • Cinsel işlev bozuklukları kursuna,
  • Uyku ve bozuklukları kursuna katılımı olmuştur.

Yabancı dili İngilizce’dir.

Çeşitli gazete, dergi ve TV programlarında psikiyatri alanında bilgilendirici açıklamaları ve yazıları; halk seminerleri olmuştur.

 

Psikolog Zehra Erol ile birlikte yazdığı Timaş Yayınlarından çıkan “Takıntılı Aşklar,, kitabı mevcuttur.

2004-2011 tarihleri arasında Memory Center Nöropsikiyatri Merkezinde psikiyatri uzmanı olarak çalışmıştır.

2011 de Gelişim Psikiyatri kurumunun kuruluşunu yapmış, halen psikiyatrist ve psikoterapist olarak klinik çalışmalarına devam etmektedir.

Şubat 2012 de Dr.Leslie Greenberg ile Duygu Odaklı Çift Terapisi üzerine atölye çalışmasına katılmıştır. Eylül 2012 ve aralık 2012 de EMDR I ve EMDR II düzey eğitimlerini tamamlamış ve psikoterapi uygulamalarına EMDR tekniğini de ekleyerek çalışmalarına devam etmektedir.

Haziran 2014’te Terapötik Kartlarla Terapi Eğitimine, Vamık Volkan’ la 3. Psikoterapi Atölye çalışmasına katılmıştır.

Evli ve ikiz çocuk annesidir.