OKB`li(Takıntı hastalığı) birey sıklıkla hastalığa karışmış bir aileye veya beraber yaşadığı bir hayat arkadaşına sahiptir.Bu ilişkinin iki patolojik şekli vardır.

Birincisi;duruma ortak etmeyi içerir.Yalvararak,mızmızlanarak,zorlayarak veya tehdit ederek hasta,bu kişileri korkularına ortak olmalarına ve ilgilenmelerine zorlayacaktır.Hastalığa ortak olan kişiler hasta için ritüelleri  gerçekleştirebilirler ya da çevreyi veya zamanı kontrol için hastaya izin verirler.Bu aracılık doğal kısıtlamalar olmaksızın hastalığın ilerlemesine  müsaade eder.

İkinci patolojik ilişki karşıt-savunmacı etkileşimdir.Bu tip ilişki muhalefete dayalıdır.Muhalif kişi  iğneleyici ve  küçük düşürücü bir tarzda davranır ve  hastalığın doğasını  kabul etmez veya anlamaz.Hastadaki belirtiler,bu kişi tarafından gönüllü  muhalefet olarak algılanır.Hasta partnerinde düşmanca ve savunmacı bir tarzda reaksiyon gösterir.Bu etkileşimdeki düşmanlık,düzensizlik,kendine güven kaybı ve stres OKB belirtilerini alevlendirir ve sonraki zamanlarda muhalefetin tekrar oluşmasına yol açar.

Patolojik ilişkinin her iki şeklinde  de hasta  belirtilerini diğer kişiyi kontrol etmek için kullanabilir.Bu bilinçdışı veya  yalancı-bilinçli bir süreçtir.Bu ortaklaştırıcı etkileşim hastanın  rahatsızlığını duygusal veya  maddi yararlar elde etmek için  kullandığı durumlara yol açabilir.Karşıt savunmacı etkileşimde belirtiler öfkeli ortağı huzursuz  etmek ve yaralamak  için kullanılır.Hastanın kullandığı birkaç yöntemden bir tanesi,partnerinden “intikam almaktır”.Her iki patolojik etkileşim modeli,belirtiler ile ilişkili ikincil kazançlar hastalığın daha sonra kök salmasına neden olur.