Bowlby`nin 1969 yılındaki Attachment and Loss adlı kitabı anne bebek arasındaki bağlanma ilişkisinin çocuğun sosyalleşmesindeki öneminin anlaşılması açısından büyük önem taşır.Bowlby`ye göre:

­.Sosyal ilişkilerin temeli bebek ve anne arasındaki bağlanmadır:Bebekte 4-6 ay civarında yabancılardan uzak durma ve gerginlik durumlarında anneye yaklaşma şeklinde bir davranış biçimi ortaya çıkar.Normal çocuklarda bu durum 18-24 aya kadar sürer.Bu dönemde bebek yabancı kişilere yaklaşma konusunda kaygı ve huzursuzluk belirtileri gösterir ve bu durumlarda anneye yakın olmaya çalışır.Bu davranışın bebek ve anne arasındaki bağlanma ilişkisinin gerçekleştiğinin bir göstergesi olduğu,böylece bebekte sosyal ilişkilerde temel güven duygusunun temellerinin atıldığını söylenir.

.Bağlanma evrensel kökenleri olan biyolojik olarak düzenlenen bir davranıştır:Bebeğin kaygı verici durumlarda anne yakınlığı aramasının bebeğin korunması ve dolayısıyla insan türünün sürmesi açısından evrimsel önemi olduğu görüşü hakimdir.Yabancı anksiyetesi sadece insana özgü bir davranış değildir.Örneğin maymunlarda yapılan çalışmalarda  da aynı türün bireylerine karşı benzer bir davranışın ortaya çıktığı gözlemlenmiştir.

.Bebekte yabancı anksiyetesi bağlanmanın bir göstergesidir:Bağlanma bebeğin duygusal güvenlik hissinin temelini oluşturur.Bebeğin fizyolojik ve duygusal süreçlerinin düzenlenmesi açısından önemlidir.Bebeğin bu davranışının iki komponenti vardır.Birisi yabancı kişiden anksiyeteli kaçınma davranışı diğeri de anksiyeteli durumlarda anneden ayrılma kaygısıdır.Bazı görüşlere göre yabancılardan kaçınma davranışı sosyal fobinin,anneden ayrılma kaygısı ise agorafobinin çekirdeğini oluşturur.