Şizofreni hastalarının yatırılma kararıyla ilgili göz önüne alınması gereken değişkenleri Owens ve Johnstone aşağıdaki şekilde önermektedirler.

Yatışı destekleyen durumlar

Ruhsal durumda dengesizlik

Hızlı değişen düşünce içeriği

Değişken duygulanım

Emir verici işitsel halusinasyonlar

Kendine zarar verici

Başkalarına zarar verici davranışlar

Belirgin duygulanım değişikliği

Şüphecilik,öfke

Depresyon

Davranış bozukluğu

Dezorganizasyon

Tehlikelilik

Bilişsel bozukluk

İçgörü yokluğu

Dikkat bozukluğu/distraktibilite

Önerileri anlama güçlüğü

Çaresizlik/intihar düşünceleri

Uygunsuz sosyal destek

Yalnız yaşama

Kimsesizlik/ihmal edilmiş olma

Uyumu bozacak diğer nedenler

Tıbbi durum

Eşlik eden fiziksel hastalık

Madde kötüye kullanım ya da bağımlılığı

Barınma imkanı sunulması

Yatışı desteklemeyen durumlar

Stabil/yavaş gelişen ruhsal durum bozukluğu

Halusinasyon bulunmaması ya da eyleme yönelik olmaması

Duygulanımda hafif ya da güvence ile idare edilebilir değişiklik

Minimal davranış değişikliği ya da zarar riski

Anlaşmaya engel bulunmaması

Sosyal desteğin iyi olması

Uyumun iyi olması

Fiziksel iyilik hali

Yatarak tedavi görmeye isteksizlik

Tüm bu kriterler yatarak tedavi kararında, yol gösterici olsa da nihai olarak hastayı muayene eden doktorun edineceği izlenim daha yol gösterici olacak ve ailenin de yaklaşımı alınan karar da önemli olacaktır.