Şizofreninin gelişiminde genetik faktörlerin önemli bir rol oynadığı bilinmektedir.Örneğin,tek yumurta ikizlerinde eş-hastalanma oranının %40-%50 arasında  olduğu bildirilmektedir.Genetiğin bir rolü olduğunu düşündürten bulguların varlığına rağmen şizofrenide,Mendeliyen geçiş örüntülerine ilişkin açık bir kanıt yoktur.Bir tür genetik heterojenite söz konusudur.

Bir dizi biyolojik faktör de şizofreninin nedenleri çerçevesinde tartışılmakta ve bunlara ilişkin araştırmalar yürütülmektedir.Söz konusu biyolojik araştırmalar esas olarak beyinde iletimi sağlayan çeşitli ileticiler (neurotransmitter) üzerinde yoğunlaşmaktadır.Bunlar iletiyi sağlayan maddelerle ilişkili olarak dopamin,serotonin vb hipotezleri olarak adlandırılmaktadır.

Çevresel faktörlerin de şizofreninin gelişiminde bir rolü olduğu düşünülmektedir.Bunlara ilişkin tam bir fikir  birliği bulunmamasına rağmen,doğum sırasındaki fiziksel hasarlar,gebelik esnasında geçirilmiş bir viral enfeksiyon,rahim-içi dönemde kan akışıyla ilgili sorunlar,beslenme faktörleri,gelişimsel talihsizlikler ve belirli çocukluk travmaları muhtemel faktörlerdir.

Biyolojik araştırma bulgularının,indirgenemez ve apaçık bir olgunun varlığını ortadan kaldırma etkisinin oldukça uzağındadır:Şizofreni bir ruhsal  hastalıktır ve daima benzersiz bir  psikolojik kuruluşa/yapıya sahip tek bir bireyde ortaya çıkmaktadır.Bu anlamda örneğin genetik faktörlerle şizofreninin etyolojisi (nedenbilimi) tam bir kesinlikle aydınlatılmış bile olsa,yoğun biçimde rahatsız edici bir hastalığa farklı tepkiler geliştiren  ve dinamik olarak karmaşık tek bir bireydir asıl olan.Bu nedenle şizofrenik hastaların tedavisinin ve klinik olarak idaresinin temel unsurlarından birisi psikodinamik/psikolojik teknik ve yaklaşımlar olmaya devam etmektedir.

İlaç tedavisi ve kısa süreli hastane yatışlarıyla başarılı/normal bir işlevsellik düzeyine ulaşabilen şizofrenik hastaların  oranı bellidir.Kalan hasta grubu için bireysel psikoterapi,grup terapisi,beceri geliştirme teknikleri,aile yaklaşımları gibi seçenekleri ilaç tedavisiyle  birlikte düşünmek gereklidir.Genellemelerden kaçınarak,tüm tedavi yaklaşımlarını söz konusu hastanın kendine özgü ihtiyaçlarına göre planlamanın esas olduğu hep akılda tutulmalıdır.