Ruhsal tedavi gören kişilerin terapistlerinden yakınlık bekledikleri, beğenilmek ve keşfedilmek istedikleri herkesçe bilinen ve üzerinde durulan bir konudur. Beğenilmek, keşfedilmek ve yakınlık kurmak gibi beklentiler kişiyi terapiye güdüleyen etmenlerdir. Bunlara derindeki sevilme gereksinimini de katmak ve hasta terapist arasındaki sevgi alışverişinin önemini vurgulamakta yarar vardır. Çünkü sevgi, hastaları sağaltıma güdülediği gibi sağaltımda süreklilik ve bütünlük de sağlar. Öte yandan psikoterapi uygulamalarında sevgi konusundaki bozuklukların bir çok örneği gözlenir ve bunlar öncelikle aktarım karşı-aktarım süreçlerinde belirginleşirler.

Kaynak: Nevrozlar -1, Doç.Dr. Celal Odağ