Mizaç [huy-temperament] güçlü bir biyolojik temeli olan ve çocukluğun erken dönemlerinden itibaren kendini gösteren davranış özellikleridir.Mizacın genellikle kalıcı ve biyolojik temelleri olan bir kavram olduğu kabul edilir.Farklı biçimlerde sınıflandırılmıştır.Bebeklikten itibaren insanlar farklı özellikler gösterirler.Bu özellikler çevreyle ilişkileri etkiler.Örneğin negatif duygudurumun daha baskın olduğu bebeklerin annelerinin daha sinirli olduğu bulunmuştur.Ancak neden sonuç bağlantısı net değildir.Aynı mizaç özelliği yaşamın farklı dönemlerinde farklı biçimlerde kendini gösterebilir.Örneğin, Kagan in tanımladığı tutukluk bebeklerde  anneye yakın olmaya çalışma, okul döneminde ise sosyal ilişkilerde çekingenlikle kendini ortaya koyabilir.Aynı mizaç özelliği cinsiyetlerde  farklı biçimde tepkiye neden olabilir.Örneğin utangaç erkek çocukların ilişkileri daha olumsuz etkilenirken, kızlarınki olumlu olabilir.Yani aynı özelliği kültür içinde farklı anlamlar verilebilir.

DAVRANIŞTA TUTUKLUK[ketlenme]

Kişinin yeni durumlarla karşılaştığında fizyolojik açıdan aşırı uyarılma ve davranışlarında tutukluk gösterme eğilimi olarak tanımlanabilir.Kagan ve arkadaşları,bebeklikten itibaren insanların yeni durumlarla karşılaştıklarında farklı tepkiler gösterdiklerini ortaya koyan bir dizi çalışma yapmışlardır.Bu çalışmada bebeklerin yaklaşık % 15 inin bu grupta olduğu ortaya konmuştur.

Bebekler uzun dönemli izlenmiş ve tutukluk gösteren bebeklerin aşağıdaki belirtileri daha sıklıkla gösterdiği ortaya konmuştur.

21 ay:anneye yapışma,sessizleşme,yabancılardan uzak durma belirgin görülmüştür.

4 yaş:yabancı çocukla oyun kurmada geç kalma,anne yanında durma eğilimi gösterirler.

5.5 yaş:utangaç,çekingen,okulda yalnız,hareketlerde temkinli,risk almayan çocuklardır.

7.5 yaş:sessiz,yalnız,içedönük çocuklardır.Bu grupta,fobiler ve yaygın anksiyete  bozukluğu sık görülür.