KENDİLİK VE EGO

Kendilik ve ego paralel hareket eden parçalar gibi gelişir ve çalışırlar.Aynı koşum takımında beraber hareket eden iki atı örnek verebiliriz.Her biri bundan daha fazla olmasına rağmen kendilik,egonun temsili kısmıdır ve ego kendiliğin idari koludur.Eğer ego gelişmesi olarak duraklarsa ,kendiliğkte gelişimsel olarak duraklayacaktır.

Kendilik hiç şüphesiz önbilinç ve bilinçtir.Ego sentez fonksiyonlarına rağmen bilinçdışıdır.Solunum ve dolaşım,beden  için neyse; egonun sentez fonksiyonu ,ruh  için odur.

KENDİLİK KAPASİTELERİ

Kendilik şu evreleri geçip bütüne ve özerkliğe ulaşmakla hayati kapasiteler ya da kendilik fonksiyonlarının tümünü elde eder ;

(1) Kendiliğindenlik ve duygulanım canlılığı için kapasite.

(2)Kendilik yetkisi kapasitesi. “Ortaya çıkan kendilik” desteği ve ebeveynlik kabulüne bağlı erken yetkinlik deneyimlerinden çıkarak bu algı,bu nesneleri elde etmek için gerekli olan çevresel girdilerin yanı sıra haz ve hakimiyet deneyimlerini ayırmada kendiliğin yetkinlik kazanmasını sağlar.Bu algı,hiç kuşkusuz sınır durum ve şizoid hastalarda ciddi derecede yetersizdir ve narsisistik kendilik bozukluğunda patolojik olarak kavramıştır.

(3)Kendilik aktivasyonu ,kendilik iddiası ve kendilik desteği kapasitesi. Bu kişinin özgün bireyselleşmiş istekleri saptama özerk girişimleri kullanma ve saldırı anında savunma,destekleme ve onları gerçeklik içinde ifade edebilme kapasitesidir.Tekrarlarsak,kendilik bozukluklarında zayıflayan kısım ,kapasitesidir.

Bu bazı şeyleri yapmanız ve kendinizi aktivite etmeniz içindir.Yapabildiğinizi kendinize kabul ettirebilmeniz diğer önemli bir noktadır ve bu bir sonraki kapasitedir.

(4)Kendiliği etkinleştirmenin onayı ve kendilik saygınlığının devamlılığı ;terimin her iki anlamında birey kendiliğinin .kendilik halini saptaması ve kabul etmesi ,bir duygusal durumun,çevresel bir sorunun veya görevin uyum sağlanmış olumlu bir tavır içerisinde üstesinden gelmesidir.Bu onay, yeterli kendilik saygısının özerk bir şekilde sağlamak için bir araçtır.

(5)Üzücü duygulanımların rahatlatılması .Kapasitenin özerk bir şekilde düzenlenmesi .üzüntülü duygulanımların yatıştırılması,sınırlandırılması ve en aza indirgenmesi anlamına gelir.

(6)Kendiliğin sürekliliği ve “ben”in başka deneyimlerle sürekliliği ve “ben”in başka deneyimlerle ilişkilendirilmesinin onayıdır.

(7) Adanmışlık kapasitesi; kendiliğin,bir nesneye ya da bir ilişkiye adanması ve ısrar etmesi ,engellere rağmen amaca erişmesi.

( 8) Yaratıcılık kapasitesi; eski bilindik kalıpların yeni ,özgün ve farklı kalıplara değiştirilmesinde kendiliğin kullanılması .

(9)Yakınlık kapasitesi; kendiliğin tamamen terk edilme ya da yutulma ile ilgili asgari anksiyeteyle yakın bir ilişki içerisinde olduğunu ifade etme.

(10) Terk edilme ya da yutulmaya ilişkin minimum korkuyla birlikte duygulanım ve kendilik saygınlığını özgür ve otonom bir şekilde düzenlemek için özerklik kapasitesi.

 

KENDİLİK BOZUKLUKLARINA MASTERSON YAKLAŞIMI

1.Borderline Kişilik Bozukluğu

a.Bağımlı

b.Pasif-saldırgan

c.Kompulsif

d.Histriyonik

2.Narsisistik Kişilik Bozukluğu

a.Teşhirci

Yüksek düzey

Orta düzey

Düşük gelir

b.Gizli

Yüksek düzey

Orta düzey

Düşük düzey

c.Değersizleştirici

3.Antisosyal

4.Paranoid Şizoid Bozukluklar

a.Paranoid

b.Şizoid

1.Kaçınmacı

2.Gizli

c.Şizotipal

Kaynak:Kendilik Bozuklukları, James F.Masterson, Litera Yayıncılık