Klinik depresyon,  alt kategorilere ayrılabilir.Özellikle, bölümlemeler unipolar-bipolar ve endojen-reaktif [veya nevrotik] depresyonlar arasında yapılır.Günümüzde giderek niceliksel  ölçümlerin önem kazandığı,nedeni,ortaya çıkış biçimi nasıl olursa olsun,klinik durumun ağırlığının önemli olduğu bir anlayış yerleşmektedir.1980`de oluşturulan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [DSM]-III`den sonra bu anlayış ülkemizde de yaygınlık kazanmıştır.DSM-III-R`den sonra da 1994`de DSM-IV yayınlanmıştır.DSM-IV`e göre major depressif atağı kısaca özetleyelim:

İki haftalık bir dönemde, daha önceki işlevselliğin bozulduğu bir dönemde aşağıda sıraladığımız belirtilerden beşinin ya da daha fazlasının olması gerekmektedir.

1. Hemen her gün  yaklaşık  gün boyu süren, depresif duygudurum ya da

2.  Hemen her gün veya yaklaşık  gün boyu süren,tüm etkinliklere karşı ilgide azalma,ilgi kaybı veya artık eskisi gibi zevk alamama.[Bu iki belirtiden biri mutlaka olmalıdır.]

3.  Önemli düzeyde kilo kaybı veya tersine aşırı kilo alma.

4.Hemen her gün uykusuzluk veya  aşırı  uykunun olması.

5. Hemen her gün psikomotor ajitasyon [aşırı hareketlilik] veya inhibisyon [aşırı yavaşlama] olması

.6. Yorgunluk-bitkinlik,enerji kaybı.

7. Değersizlik,aşırı  ya da uygunsuz suçluluk duyguları

.8.  Konsantrasyon güçlüğü ya da kararsızlık.

9. Yineleyen ölüm düşünceleri;intihar düşünceleri,intihar girişimi planları vb.

Tabii bu belirtilerin başka bir bedensel hastalıktan dolayı ya da bir başka ruhsal hastalıkla ilgili olmaması da gerekmektedir.Bu durumda, kişinin major depresif atak içinde olduğu;ayrıca klinik düzeyinin  ağır,orta,hafif ya da psikotik bulguların olup olmadığı;varsa klinik duruma  uygun olup olmadığı,atakların hep aynı mevsimde olup olmadığı vb.özelliklerinin de saptanması gerekmektedir

Klinik olarak depresyonlular;üzgün kederli bir duygulanım içindedirler ve sıklıkla ağlamaya meyillidirler ve alıngandırlar.Suçtan korkarlar,olağandan daha huzursuzdurlar,sıkıntılıdırlar,gergindirler.Depresyon ağırlaştığında duygusal yanıt vermeleri azalıp kaybolabilir.Normal etkinliklerle ilgilenebilme ve zevk alabilme güçlüğü olabilir.Enerjileri düşüktür.Her şeyi yapmak zor görünür.Bu yüzden daha önce yaptıkları şeylerden uzaklaşırlar.Hayattan zevk almaları azalmıştır ve önceden zevkle yaptıkları şeylerden zevk  alamazlar,yaptıkları işleri görev gibi yaparlar.

Psikomotor etkinlikleri çok azalmıştır.Saatlerce bir yatakta yatarak ya da bir koltukta  oturarak zaman  geçirebilirler.Okuduklarını ve izlediklerini  anlamak ve sürdürmekte güçlük çekerler.Çünkü dikkat ve  bellek işlevlerinde ikincil olarak azalma olmuştur.Sürekli kendilerini nasıl kötü hissettiklerini ve çözümsüz güçlüklerle karşılaştıklarını düşünürler.Temel bedensel işlevleri bozulmuş olabilir.Uyumaları zorlaşmıştır.Endojen, melankolik, ağır depresyonlularda genellikle sabah erken uyanma biçiminde uykusuzluk olabilir.Daha hafiflerinde farklı biçimlerde uykusuzluk olabilir.Bazen de,yaklaşık % 15 oranında depresyonlularda aşırı uyku olabilir.Genel olarak iştah da azalmıştır.Ama  % 15 oranında uyku ve cinsel istekte artışla birlikte iştah da artabilmektedir.Cinsel istek de genelde azalmış,zaman zaman tümüyle kaybolmuştur.

Zaman algısı farlılaşmıştır.Zaman geçmek bilmez.O nedenle bir türlü ilerlemeyen zamanı yaşamamak için hiç gündüz olmasını istemeyebilirler.Bazıları perdelerini  sıkı bir biçimde kapatarak gün ışığından uzak kalmayı seçer.Bazıları insanlardan tümüyle  uzaklaşmayı,yalnız kalmayı kendilerini tümüyle soyutlamayı ister.Zamanla,bu acılarının sonu hiç gelmeyecekmiş gibi bir duyguya kapılır,ileriye dönük umutsuz,karamsar düşünceler giderek artar.Olanları değiştirecek bir şey yok gibidir ve böylece umutsuzluk yoğunlaşır.Bazıları, zaman zaman yaşamı çekilmez bularak,bazen de kendilerini yaşamaya layık görmeyerek ölümü düşünür,ölüm girişiminde bulunabilir.

Ağır olguların tersine,çoğu kişide depresyon zaman-sınırlıdır. Bazen de tekrarlamaya meyilldir ve yaklaşık % 15-20`si süregen gidiş gösterir.Bu nedenle tedavi sadece hızlı düzelmeyi sağlamamalı,iyileşmeyi sağlamalı,kişiyi aynı zamanda depresyon ataklarının tekrarlamasından da korumalıdır