Ainsworth,Bowlby`nin kuramını temel olarak bağlanma ile ilgili deneysel bir çalışmada yapılandırmış ve buna göre bebeklerin üç tip bağlanma örüntüsü ortaya koyduğunu ileri sürmüştür:

.Güvensiz kaçınıcı[A tipi] [% 20]

.Güvenli bağlanma[B tipi] [% 70]

.Güvensiz dirençli/anksiyeteli(kaygı)[C tipi] [% 10]

 

Çocuk kendini güvende hissettiğinde çevreyi araştırabilir.Bazı çocuklar dünyayı tahmin edilemez,belirsiz,rahatsız olarak algılarlar, ve çevreyi araştırmaktan kaçınırlar.Bu çocuklar kendini güvende hissettiğinde çevreyi araştırabilir ve anksiyöz dirençli bağlanma gösterirler.

Ainsworth ün yabancı durum deneylerinde annenin ayrılması ile aşırı huzursuzlanan ve annenin dönüşünde de öfkeli,dirençli bir biçimde yakınlık arayan ve sonra da anneye yapışan bebeklerdir.Bu bebeklerin huzursuzluk göstermeye yatkın mizaç özelliği anne bebek ilişkisinin kalitesini bozuyor olabilir.

C bebekleri iki üç yaşlarında öğretmenleri tarafından sosyal açıdan daha beceriksiz ve bağımlı,gergin ve korkulu olarak tanımlanmaktadırlar.Bu bebeklerin dört yaşında girişkenliklerinin az olduğu,7 yaşında da sosyal açıdan içedönük oldukları görülmüştür.Anneleri ise daha fazla kontrolcü,aşırı ilgili anneler olarak tanımlanmıştır.Arkadaş ilişkilerinde de güvenli bağlanmış bebekler sosyal açıdan daha yetkin gelişmektedirler.

Bağlanma stilleri ve anksiyete bozuklukları arasındaki ilişkiyi araştıran Warren ve ark [1997] 12 aylıkken yabancı durum deneyi ile saptanan bağlanma stilleri ile 16 yıl sonra çalışmışlar ve anksiyeteli bağlanma stilinin çocukluk ve ergenlikte artmış anksiyete bozukluğu ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır. anksiyeteli /dirençli bağlanma görülen bebeklerin %28 inde 16 yıl sonra [17 yaş] anksiyete bozuklukları görülmüştür ve bu anksiyete bozukluklarının %38 i sosyal fobi tanısı almıştır.

Anksiyete Bozukluklarında Son Gelişmeler Kitabı,Editör; Prof.Dr. Nesrin Dilbaz