Sosyo-kültürel ve sağlık alanında gelişimlerin sonucu olarak 65 yaş ve üstü grup dünyada ve ülkemizde her yıl biraz daha genişlemektedir. Bu yaşlarda özellikle artış gösteren kalp hastalıkları, hipertansiyon, şeker hastalığı gibi rahatsızlıklar da fiziksel yetersizlikle ilgili düşünceler ortaya çıkarabilir. Aile içinde rol ve ilişkilerin değişmesi; eş, arkadaş gibi yakınların kayıpları ya da bu olasılıkların farkına varmak bu dönemde bazı ruhsal sıkıntıların ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Bu yaşlarda özellikle depresyon en sık görülen psikiyatrik rahatsızlıktır. Uyku bozuklukları, hafızasorunları, kaygı bozuklukları da depresyonu izler. Huy değişiklikleri, aşırı alınganlık çoğu kez bu sorunlarla ilintilidir.