Obsesif Kompulsif Bozukluk

Davetsiz geliveren ve bir türlü zihinden uzaklaştırılamayan takıntılı düşünceler ve davranışlar o kadar çeşitlidir ki, saçmalığından dolayı çoğu kez kimseyle paylaşılamayan bu durum, aslında erken yaşlarda başlayan ve toplumda %2-3 oranında rastlanan bir rahatsızlıktır. Uzun süreli tedavi yaklaşımları gerektiren bir durumdur. Bazen tekli, bazen de çoklu ilaç tedavileri yanı sıra bilişsel-davranışçı terapiler sıkça önerilen terapi şeklidir.