Şizofreni hastalığının sosyal alanda ciddi düzeyde yıkıcılığı bilinir. ” Ekmek almak” kadar kolay görülen bir işlem bu grup hastalar için, içinden çıkılması zor bir mesele halini alabilir. Her türlü iletişimden kaçınabilirler. Psikotik belirtileri yatışmış ayaktan izlenen hastalar bu programa bireysel ya da grup dahilinde katılabilir. Bu program içinde iletişim becerileri ve sorun çözme becerileri kazanmaları, sağlanırken, hastalığını ve tedavisini; ilaç yan etkileri; hastalığın alevlenmesi durumunda ortaya çıkabilecek belirtileri ve nasıl başa çıkabilecekleri becerisini kazanmaya yönlendirilirler. alkol ve madde kullanımından sakınma eğitimleri alırlar. Bizim toplumumuzda  şizofreni hasta aileleri uzun yıllar bu hastalıkla başa çıkma konusunda yalnız kalmışlardır. Hastayla çalışma yanı sıra aileyi mutlaka tedavi süreci içinde tutmak daha etkin tedavi sonuçları için gereklidir. Hasta ailesiyle de bu nedenle eğitici çalışmalar yapılır.