Gerçekliğin bozulması ile amaca yönelik düşünce ve davranışların da değişime uğraması dikkat çekicidir. Çoğu kez sinsi şekilde hayata giren bu parazit hastalık kişiyi yavaş yavaş sosyal, psikolojik ve biyolojik yönden yıkıma götüren bir hastalıktır şizofreni. Hastanın otistik dünyası ile gerçeklik arasında bir köprüdür hekim. Hastayla kurulan ilişki  tedavinin ilk basamaklarındandır.  Sanrıları, varsanıları  onun içsel gerçekleridir aksine ikna edilmeleri güçtür. Mutlaka tıbbi ve sosyal destek gereklidir. Ailenin de bilgilendirme ile tedavi içinde tutulmaları en önemli gereksinimlerdendir.