Kurumsal çalışma düzeninin yaygınlaşması ile çalışanın fiziksel ve ruhsağılığı haklı olarak daha çok gündeme gelmiştir. Çünkü çalışanın iş verimi, uyum ve kendini ve işini geliştirme kapasitelerinin bireysel özellik ve sorunlarla da çok bağlantılı olduğu bilinmektedir.  Ayrıca kişinin özelliklerine uygun bir iş ve sorumluluk alması hem çalışanın mutluluğu ve doyumu hem de işvereninin beklentileri  için belirlenmesi gereken unsurlardır. Ayrıca  ortaya çıkabilecek bireysel  ya da kurumsal sorun ve sıkıntıları birlikte aşabilme yetilerini kazanabilmek bazen eğitim ve grup terapisi bazen de bireysel terapi  yaklaşımları gerektirebilir.