Bazen panik atak bazen takıntı hastalığı ya da depresyon belirtileri ile görünen şikayetlerin arkasında duygusal yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları görürüz. Bu zorluklar değişik boyutlarda pek çok kişinin hayatında mevcuttur. Ancak herkesin bu olaylardan etkilenme şekilleri, sorunlarla başa çıkma kapasite ve biçimleri, kendilerini yatıştırma kapasiteleri farklıdır. Bunları belirleyen doğum ve genetik özelliklerden gelen; ailenin tutum ve davranışları, yaşanan travmalar gibi özellikler çoklu etken olarak kişiliği belirleyici özellikler olurlar. Bağımlı özelliklerde bir kişilik ile şizoid ya da çekingen özelliklerde bireylerin her olay karşısında alacakları tutum ve sorunları başka şekillerde olabilir. Bu sorunlarla ilişkili olarak tam da yardımcı olabilecek yaklaşım terapilerdir.