Narsisistik(Özsevi) Kişilik Bozukluğunda Klinik Gözlemler

2021-03-22T20:17:39+03:00

Özsevi bozukluğu  olanlarda,büyüklenmişlik ve aşağılanmışlık  aynı anda var olduğunu göstermektedir. Volkan (1982), büyüklenmiş kendiliğin, baskın ve değersiz(aç)  kendilikten ayrılmış olduğu görüşündedir: Değersiz kendilik baskın değildir. Volkan’a göre, narsisistik kişilik örgütlenmesinde […]

Narsisistik(Özsevi) Kişilik Bozukluğunda Klinik Gözlemler2021-03-22T20:17:39+03:00

Psikanaliz

2021-03-22T20:20:11+03:00

GENEL BAKIŞ “Akla yatmıyor.” İyi bir intiba bırakan bir adam nasıl bir çocuğu taciz eder? Kişi neden bir yıldır planladığı düğününe gelmez? Çok iyi okullara giden ve iyi bir aile […]

Psikanaliz2021-03-22T20:20:11+03:00

Sağlıklı Narsisizm(Özsevi)

2021-03-22T20:20:46+03:00

SAĞLIKLI NARSİSİZM ( ÖZSEVİ ) Narsisizm(özsevi) ruh sağlığı için gereklidir.Weigert ( 1967 ) “Sağlıklı bir narsisiz, döneme özgü dileklerin doyurulmasından oluşan özsaygı ( self – esteem ) ile ebeveyn ve […]

Sağlıklı Narsisizm(Özsevi)2021-03-22T20:20:46+03:00
Go to Top