Üst Düzeydeki Özgül Savunmalar

2021-03-22T21:52:49+03:00

BASTIRMA (Repression) Savunmalar benliğin bilinçdışı işlemleri arasında yer alırlar.Bilinçdışı olma, dürtü, savunma,aktarım ve dirençlerin ortak özellikleridir.Dürtülerin tasarımlar,duygular ve istekler, yani türevler biçiminde bilince ulaşması bir çatışmaya ve bunaltı ya da […]

Üst Düzeydeki Özgül Savunmalar2021-03-22T21:52:49+03:00

Alt Düzey Özgül Savunmalar

2021-03-22T22:16:08+03:00

BÖLME (SPLİTTİNG) Alt düzeydeki özgül savunmaların merkezini oluşturur.Yadsıma,ülküleştirme,yansıtmalı özdeşleşme,değer verme-değersizleştirme ve tüm güçlü kılma, bölmeyi destekleyen diğer alt düzey savunmalardır.Volkan (1976) bunlara aşırı değer vererek ya da değersizleştirerek nesnelere egemen […]

Alt Düzey Özgül Savunmalar2021-03-22T22:16:08+03:00

Savunma Düzenekleri(Mekanizmaları)

2021-03-22T22:15:35+03:00

Freud’a göre savunma benliğin utanç verici, katlanılmaz duygu ve tasarımlara karşı direnmesi (1894)ve çatışmalarda kullandığı işlemlerin tümüdür (1926). Bu tanım savunma anlayışının çatışma ve bunaltıya karşı kullanılan benlik işlemleridir.Bunlar genellikle […]

Savunma Düzenekleri(Mekanizmaları)2021-03-22T22:15:35+03:00

Gerçek Kendilik

2021-03-22T22:15:18+03:00

İlk olarak kendilik kavramının klinik tanımını ele alalım: Kendilik imgesi,bireyin belirli bir zamanda ve durumda sahip olduğu kendiliğin imgesinden oluşur.  Bu , bireyin o andaki  durumunun  zihinsel  temsili ve beden  […]

Gerçek Kendilik2021-03-22T22:15:18+03:00
Go to Top