Depresyon Belirtileri

2021-03-22T22:01:10+03:00

Klinik depresyon,  alt kategorilere ayrılabilir.Özellikle, bölümlemeler unipolar-bipolar ve endojen-reaktif [veya nevrotik] depresyonlar arasında yapılır.Günümüzde giderek niceliksel  ölçümlerin önem kazandığı,nedeni,ortaya çıkış biçimi nasıl olursa olsun,klinik durumun ağırlığının önemli olduğu bir anlayış […]

Depresyon Belirtileri2021-03-22T22:01:10+03:00

Depresyonu(Çökkünlük) Nedenleriyle Anlamak

2021-03-22T22:00:41+03:00

Depresyon, insanın yaşama istek ve zevkinin kaybolduğu,kişinin kendisini derin bir keder içinde  hissettiği, geleceğe ilişkin kötümser,karamsar düşünceler,geçmişe ilişkin yoğun pişmanlık,suçluluk duygu ve düşüncelerinin taşındığı, bazen ölüm  düşüncesi,bazen ölüm girişimi ve […]

Depresyonu(Çökkünlük) Nedenleriyle Anlamak2021-03-22T22:00:41+03:00

Mizaç(Huy)

2021-03-22T21:58:44+03:00

Mizaç [huy-temperament] güçlü bir biyolojik temeli olan ve çocukluğun erken dönemlerinden itibaren kendini gösteren davranış özellikleridir.Mizacın genellikle kalıcı ve biyolojik temelleri olan bir kavram olduğu kabul edilir.Farklı biçimlerde sınıflandırılmıştır.Bebeklikten itibaren […]

Mizaç(Huy)2021-03-22T21:58:44+03:00

Bağlanma Stillerinin Anksiyete Bozukluklarıyla İlişkisi

2021-03-22T21:56:58+03:00

  Ainsworth,Bowlby`nin kuramını temel olarak bağlanma ile ilgili deneysel bir çalışmada yapılandırmış ve buna göre bebeklerin üç tip bağlanma örüntüsü ortaya koyduğunu ileri sürmüştür: .Güvensiz kaçınıcı[A tipi] [% 20] .Güvenli […]

Bağlanma Stillerinin Anksiyete Bozukluklarıyla İlişkisi2021-03-22T21:56:58+03:00

Sosyal İlişkilerin Temelleri

2021-03-22T21:54:58+03:00

Bowlby`nin 1969 yılındaki Attachment and Loss adlı kitabı anne bebek arasındaki bağlanma ilişkisinin çocuğun sosyalleşmesindeki öneminin anlaşılması açısından büyük önem taşır.Bowlby`ye göre: ­.Sosyal ilişkilerin temeli bebek ve anne arasındaki bağlanmadır:Bebekte […]

Sosyal İlişkilerin Temelleri2021-03-22T21:54:58+03:00

Anksiyete(Kaygı) Bozuklukları Ailede devam eder

2021-03-22T21:54:26+03:00

  Anksiyete bozukluklarının kuşaklar arasında aktarımında rol oynayan süreçleri açıklamaya yönelik üç farklı görüş vardır: 1.Anksiyeteye genel yatkınlık aktarılıyor olabilir:Bu görüşe göre kalıtımsal olarak aktarılan belli bir anksiyete bozukluğu değildir.Genel […]

Anksiyete(Kaygı) Bozuklukları Ailede devam eder2021-03-22T21:54:26+03:00

Sosyal Fobi ve Çekingen Kişilik Bozukluğu İlişkisi

2021-03-22T18:53:26+03:00

Sosyal Fobi [SF] bireyin başkaları tarafından yargılanabileceği kaygısını taşıdığı toplumsal ortamlarda mahçup yada rezil olacağı konusunda belirgin ve sürekli korkusunun olduğu bir anksiyete bozukluğudur.Korkular çok sayıda toplumsal durumu kapsıyorsa yaygın […]

Sosyal Fobi ve Çekingen Kişilik Bozukluğu İlişkisi2021-03-22T18:53:26+03:00

Fobik Bozukluklar

2021-03-22T21:53:50+03:00

Fobik bozukluklar, tüm psikiyatrik bozukluklar içinde en sık görülenlerindendir.Özgül fobi, genel nüfusun % 5-10`unu, sosyal fobi ise % 3`ünü etkiler.Tipik olarak çoğunlukta ya da ergenlikte başlar ve sıklıkla kronik bir […]

Fobik Bozukluklar2021-03-22T21:53:50+03:00

Panik Bozukluk

2021-03-22T21:40:13+03:00

Panik kelimesi Yunan Mitolojisinde yalnız yaşayan, üzgün olduğu zaman bir mağaraya kapanan, rahatsız edildiğinde çığlık atarak korkutan bir tanrının ismi olan “pandan gelmektedir. KLİNİK BULGULAR Panik bozukluğun belirtileri bir yüzyıldan […]

Panik Bozukluk2021-03-22T21:40:13+03:00
Go to Top