Uykuda Panik Atak

Uykuda Panik Atak


Uyku (noktural) panik atakları : Herhangi bir gerçek neden yokken, uykudan ani bir çarpıntı ve korku ile uyanıldığı yineleyici paniklerdir. Panikle hemen pencere açılır ve hava alınmaya çalışılır. Uykuda “panik gelir ölürüm” anksiyetesi kişinin uykusunu kaçırır, kişi uyumaktan kaçınır.
Uyku panik bozukluğunda en sık görülen belirtiler dispne, sıcak basması ve bunu izleyen çarpıntılardır. Klasik panik bozukluğu ile karşılaştırıldığında, belirtiler klinik olarak daha ciddi ve ağırdır. Atak sıklığı daha fazla, somatik (bedensel) duyumlar daha yoğundur.Uyku panik bozukluğu olanlar arasında ve bu kişilerin geçmiş yaşam öykülerinde depresyona daha sık bir şekilde rastlanmaktadır.Başlangıçta sadece uykuya dalma güçlüğü görülürken, uykuda gelen yineleyici paniklerle uykuya dalma korkusu gelişir. Bu kişiler, tek başlarına yatağa gitmekten, yalnız yatmaktan ve uykuya dalmaktan korkarlar. Klasik paniklerdeki ölüm korkusu, aklını kaybedeceği ya da çıldıracağı korkusu ile kontrolünü kaybetme korkusu daha seyrek rastlanan belirtilerdir.

Uyku panik bozukluğu ile kalsik panik bozukluğu arasındaki farklar:

Dispne, sıcak basması, çarpıntı daha sıktır
Somatik duyumlar daha fazladır.
Klinik daha ağır ve daha şiddetlidir.
Gün içindeki atak sayısı daha fazladır.
Geçmişlerinde ve halen depresyon daha sıktır.
Uyku bozukluklarının her türü daha fazladır.
Uykuya dalma korkusu fazladır.
Çıldırma, kontrolünü yitirme ve ölüm korkusu daha azdır.
Uykunun non-REM döneminde ortaya çıkar.

En çok görülen tetikleyici etkenler:
Relaksasyon ve uyku deprivasyonudur.

Paylaş

Gelisim Psikiyatri