Şizofreni Tanısı ”Psikoz Kavramı”

Şizofreni Tanısı ”Psikoz Kavramı”

PSİKOZ KAVRAMI Psikoz esas olarak,kişinin kendisi ile dış dünya arasındaki sınırların kaybını ya da o sınırlara ilişkin bir zihin karışıklığını(konfüzyon) ifade eden genel bir kavramdır.Başka bir deyişle,gerçekliği sınama  yetisinin kaybını anlatır.Bu durum temel olarak iki belirti ile karakterizedir:Varsanı ve hezeyan.Her[...]

Devami...