Gerçek Kendilik

Gerçek Kendilik

İlk olarak kendilik kavramının klinik tanımını ele alalım: Kendilik imgesi,bireyin belirli bir zamanda ve durumda sahip olduğu kendiliğin imgesinden oluşur.  Bu , bireyin o andaki  durumunun  zihinsel  temsili ve beden  imgesinden  meydana gelir.  Bu imge,  bilinçli veya bilinçsiz, gerçekçi  veya[...]

Devami...

Kendilik Kapasiteleri

KENDİLİK VE EGO Kendilik ve ego paralel hareket eden parçalar gibi gelişir ve çalışırlar.Aynı koşum takımında beraber hareket eden iki atı örnek verebiliriz.Her biri bundan daha fazla olmasına rağmen kendilik,egonun temsili kısmıdır ve ego kendiliğin idari koludur.Eğer ego gelişmesi olarak[...]

Devami...

Depresyonun Psikodinamiği

Psikodinamik yaklaşım içinde depresyonun neden ve patogenezine ilişkin temel kavramlar köklerini Freud`un çocukluk cinselliğiyle ilgili kişilik teorileri ve intrapsişik çatışma düşüncesinden alır ve diğer paralel psikanalitik düşüncelere de [içgüdü teorisinden ego ve kendilik psikolojisine] yakındır. Freud`un psikoseksüel gelişme dönemleri üzerine[...]

Devami...