Gerçek Kendilik

Gerçek Kendilik

İlk olarak kendilik kavramının klinik tanımını ele alalım: Kendilik imgesi,bireyin belirli bir zamanda ve durumda sahip olduğu kendiliğin imgesinden oluşur.  Bu , bireyin o andaki  durumunun  zihinsel  temsili ve beden  imgesinden  meydana gelir.  Bu imge,  bilinçli veya bilinçsiz, gerçekçi  veya[...]

Devami...