Gelişimsel Psikoloji

Gelişimsel Psikoloji

Psikiyatri çalışanları ve davranış bilimciler temel olarak değişim ile ilgilidirler ve gelişimsel psikoloji, yaşam boyunca süren sistematik değişimlerin yapısının, işlevinin ve sürecinin bilimsel çalışmasıdır.Sadece mevcut hastalık belirtilerinin anlık  görünümlerini ve aralarındaki benzerlik ele almakla yetinmez; onların geçmişteki özellikleri, güncel anlamları[...]

Devami...