Borderline(sınır) Kişilik Bozukluğu Belirtileri

Borderline(sınır) Kişilik Bozukluğu Belirtileri

DSM-IV’de Borderline (Sınırda) Kişilik Bozukluğu Belirtileri: Borderline kişilik bozukluğunun temel özelliği erken erişkinlik döneminde başlayan kişiler arası ilişkilerde, kendilik imajında ve duygulanımında dengesizlik, ve belirgin dürtüselliktir. Aşağıdakilerden beşinin (ya da daha fazlasının) olması ile belirli, genç erişkinlik döneminde başlayan ve[...]

Devami...

Borderline(Sınır) Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Örgütsüzlüğü Klinik deneyim ve uygulamalar Kernberg ‘in “borderline kişilik örgütlenmesi” kavramını tümüyle onaylamayı güçleştirmektedir.Bu hastaların sağaltımıyla uzun yıllar uğraştıktan sonra Celal Odağ, borderline hastalarda örgütlenme yerine “ geniş kapsamlı bir örgütsüzlüğün” olduğunu savunmuştur.Benliğin örgütleme (organization), bütünleme (integration), ve[...]

Devami...