Bağlanma Stillerinin Anksiyete Bozukluklarıyla İlişkisi

Bağlanma Stillerinin Anksiyete Bozukluklarıyla İlişkisi

  Ainsworth,Bowlby`nin kuramını temel olarak bağlanma ile ilgili deneysel bir çalışmada yapılandırmış ve buna göre bebeklerin üç tip bağlanma örüntüsü ortaya koyduğunu ileri sürmüştür: .Güvensiz kaçınıcı[A tipi] [% 20] .Güvenli bağlanma[B tipi] [% 70] .Güvensiz dirençli/anksiyeteli(kaygı)[C tipi] [% 10]  [...]

Devami...