Şizofreni

Şizofrenide Yatarak Tedavi Kararı

Şizofreni hastalarının yatırılma kararıyla ilgili göz önüne alınması gereken değişkenleri Owens ve Johnstone aşağıdaki şekilde önermektedirler. Yatışı destekleyen durumlar Ruhsal durumda dengesizlik Hızlı değişen düşünce içeriği Değişken duygulanım Emir verici işitsel halusinasyonlar Kendine zarar verici Başkalarına zarar verici davranışlar Belirgin[...]

Devami...

Şizofreni Tedavi Evreleri

Şizofreninin ilaçla tedavisinde çağdaş yaklaşım   aşağıdaki ilkeleri benimsemektedir: .Sürekli ilaç kullanmak çok farklı hastalıklar için de geçerlidir. .Düzelme en az “cure” kadar değerlidir. .Yıkım engellenebilir/geciktirilebilir. .Yetiyitimi engellenebilir/geciktirilebilir. .Yaşam kalitesi artırabilmelidir. .İşlevsellik artırabilmelidir. .Hasta ne kadar toplum içindeyse tedavi o kadar[...]

Devami...

Şizofreni Nedenleri

Şizofreninin gelişiminde genetik faktörlerin önemli bir rol oynadığı bilinmektedir.Örneğin,tek yumurta ikizlerinde eş-hastalanma oranının %40-%50 arasında  olduğu bildirilmektedir.Genetiğin bir rolü olduğunu düşündürten bulguların varlığına rağmen şizofrenide,Mendeliyen geçiş örüntülerine ilişkin açık bir kanıt yoktur.Bir tür genetik heterojenite söz konusudur. Bir dizi biyolojik[...]

Devami...

Şizofreni Belirtileri

  Şizofreninin heterojen bir hastalıktır ve klinik görünümleri  oldukça değişiktir.Yine de  bugün,şizofreninin tanımlayıcı belirtilerini üç kümede toplamak mümkün görünmektedir: 1)pozitif belirtiler, 2)negatif belirtiler ve 3)bozulmuş kişisel ilişkiler. Pozitif belirtiler,düşünce içeriğine ilişkin rahatsızlıkları (hezeyan gibi),algılamaya ilişkin rahatsızlıkları (varsanı gibi)  ve davranışa[...]

Devami...

Şizofreni Tanısı ”Psikoz Kavramı”

PSİKOZ KAVRAMI Psikoz esas olarak,kişinin kendisi ile dış dünya arasındaki sınırların kaybını ya da o sınırlara ilişkin bir zihin karışıklığını(konfüzyon) ifade eden genel bir kavramdır.Başka bir deyişle,gerçekliği sınama  yetisinin kaybını anlatır.Bu durum temel olarak iki belirti ile karakterizedir:Varsanı ve hezeyan.Her[...]

Devami...
bireysel_terapi_psikoterapi

Şizofreni Nasıl Başlar

Şizofreni hastalığı, genellikle 18-25 yaşları arasında başlangıç gösterip bazen hızlı bir seyirle günler içinde tüm belirtiler gözlenir. Bazen de yıllar içinde yavaş ve sinsi seyreder.  onun içe dönük , durgun, sessiz yapısı bazen garip düşünceleri olmasına karşın olağan karşılanıp, kişiliğinin[...]

Devami...
Kişilik Sorunları

Şizofreniyi Yaşamak

“ Yine mi sabah oldu. Neden hep gece olmaz ki. Gece günahları örter. Benim bitmeyen günahlarımı, kötülüklerimi de ancak gece kapatabilir. Sızan her bir ışık içimde ki şeytanları uyandırıyor. O şeytanlar beni dinlemiyor. Günahlarımı ayıplarımı büyütüyorlar. Cehennem olmak üzere, kıyamet[...]

Devami...

Psikoloji – Psikolojinin amaçları

Psikoloji (Yunanca ψυχολογία, psihologia: Psikoloji), davranışları ve zihinsel süreçleri inceleyen bilim dalıdır. Hem insanlar hem de hayvanlar üzerindeki çalışmaları kapsar. Psikoloji diğer bilimlere kıyasla kısa bir geçmişe sahiptir. Bu kısa süre içinde psikoloji değişik biçimlerde tanımlanmıştır. İlk tanım insan zihninin[...]

Devami...