Diğer – Serbest

Kendilik Kapasiteleri

KENDİLİK VE EGO Kendilik ve ego paralel hareket eden parçalar gibi gelişir ve çalışırlar.Aynı koşum takımında beraber hareket eden iki atı örnek verebiliriz.Her biri bundan daha fazla olmasına rağmen kendilik,egonun temsili kısmıdır ve ego kendiliğin idari koludur.Eğer ego gelişmesi olarak[...]

Devami...

Mizaç(Huy)

Mizaç [huy-temperament] güçlü bir biyolojik temeli olan ve çocukluğun erken dönemlerinden itibaren kendini gösteren davranış özellikleridir.Mizacın genellikle kalıcı ve biyolojik temelleri olan bir kavram olduğu kabul edilir.Farklı biçimlerde sınıflandırılmıştır.Bebeklikten itibaren insanlar farklı özellikler gösterirler.Bu özellikler çevreyle ilişkileri etkiler.Örneğin negatif duygudurumun[...]

Devami...

Bağlanma Stillerinin Anksiyete Bozukluklarıyla İlişkisi

  Ainsworth,Bowlby`nin kuramını temel olarak bağlanma ile ilgili deneysel bir çalışmada yapılandırmış ve buna göre bebeklerin üç tip bağlanma örüntüsü ortaya koyduğunu ileri sürmüştür: .Güvensiz kaçınıcı[A tipi] [% 20] .Güvenli bağlanma[B tipi] [% 70] .Güvensiz dirençli/anksiyeteli(kaygı)[C tipi] [% 10]  [...]

Devami...

Sosyal İlişkilerin Temelleri

Bowlby`nin 1969 yılındaki Attachment and Loss adlı kitabı anne bebek arasındaki bağlanma ilişkisinin çocuğun sosyalleşmesindeki öneminin anlaşılması açısından büyük önem taşır.Bowlby`ye göre: ­.Sosyal ilişkilerin temeli bebek ve anne arasındaki bağlanmadır:Bebekte 4-6 ay civarında yabancılardan uzak durma ve gerginlik durumlarında anneye[...]

Devami...

Psikoloji – Psikolojinin amaçları

Psikoloji (Yunanca ψυχολογία, psihologia: Psikoloji), davranışları ve zihinsel süreçleri inceleyen bilim dalıdır. Hem insanlar hem de hayvanlar üzerindeki çalışmaları kapsar. Psikoloji diğer bilimlere kıyasla kısa bir geçmişe sahiptir. Bu kısa süre içinde psikoloji değişik biçimlerde tanımlanmıştır. İlk tanım insan zihninin[...]

Devami...