Şizofreni Tedavi Evreleri

Şizofreni Tedavi Evreleri

Şizofreninin ilaçla tedavisinde çağdaş yaklaşım   aşağıdaki ilkeleri benimsemektedir: .Sürekli ilaç kullanmak çok farklı hastalıklar için de geçerlidir. .Düzelme en az “cure” kadar değerlidir. .Yıkım engellenebilir/geciktirilebilir. .Yetiyitimi engellenebilir/geciktirilebilir. .Yaşam kalitesi artırabilmelidir. .İşlevsellik artırabilmelidir. .Hasta ne kadar toplum içindeyse tedavi o kadar[...]

Devami...

Şizofreni Nedenleri

Şizofreninin gelişiminde genetik faktörlerin önemli bir rol oynadığı bilinmektedir.Örneğin,tek yumurta ikizlerinde eş-hastalanma oranının %40-%50 arasında  olduğu bildirilmektedir.Genetiğin bir rolü olduğunu düşündürten bulguların varlığına rağmen şizofrenide,Mendeliyen geçiş örüntülerine ilişkin açık bir kanıt yoktur.Bir tür genetik heterojenite söz konusudur. Bir dizi biyolojik[...]

Devami...

Şizofreni Belirtileri

  Şizofreninin heterojen bir hastalıktır ve klinik görünümleri  oldukça değişiktir.Yine de  bugün,şizofreninin tanımlayıcı belirtilerini üç kümede toplamak mümkün görünmektedir: 1)pozitif belirtiler, 2)negatif belirtiler ve 3)bozulmuş kişisel ilişkiler. Pozitif belirtiler,düşünce içeriğine ilişkin rahatsızlıkları (hezeyan gibi),algılamaya ilişkin rahatsızlıkları (varsanı gibi)  ve davranışa[...]

Devami...

Şizofreni Tanısı ”Psikoz Kavramı”

PSİKOZ KAVRAMI Psikoz esas olarak,kişinin kendisi ile dış dünya arasındaki sınırların kaybını ya da o sınırlara ilişkin bir zihin karışıklığını(konfüzyon) ifade eden genel bir kavramdır.Başka bir deyişle,gerçekliği sınama  yetisinin kaybını anlatır.Bu durum temel olarak iki belirti ile karakterizedir:Varsanı ve hezeyan.Her[...]

Devami...

Takıntı(OKB) Hastası ile İlişkiler

OKB`li(Takıntı hastalığı) birey sıklıkla hastalığa karışmış bir aileye veya beraber yaşadığı bir hayat arkadaşına sahiptir.Bu ilişkinin iki patolojik şekli vardır. Birincisi;duruma ortak etmeyi içerir.Yalvararak,mızmızlanarak,zorlayarak veya tehdit ederek hasta,bu kişileri korkularına ortak olmalarına ve ilgilenmelerine zorlayacaktır.Hastalığa ortak olan kişiler hasta için[...]

Devami...

Depresyonun Psikodinamiği

Psikodinamik yaklaşım içinde depresyonun neden ve patogenezine ilişkin temel kavramlar köklerini Freud`un çocukluk cinselliğiyle ilgili kişilik teorileri ve intrapsişik çatışma düşüncesinden alır ve diğer paralel psikanalitik düşüncelere de [içgüdü teorisinden ego ve kendilik psikolojisine] yakındır. Freud`un psikoseksüel gelişme dönemleri üzerine[...]

Devami...